לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד - עמודים רנ"ח-רנ"ט | שיעור 30

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 30 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות הסתכלות פנימית חלק ד' רנ"ח-רנ"ט – יד מרחשון בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בפרק ב' בהסתכלות פנימית אנו לומדים על יב' מיני או"ח 2. יש לנו חשיבות גבוהה מאוד ללמוד את ענייני או"ח היות והם מהווים את הבחירה שלנו ביתר דבקות, שזו הבינה היציבה וזה המצפון היהודי של כל אחד מאיתנו. זה מה שאמור להוביל אותנו כבני אדם. 3. היום למדנו על ב' מיני או"ח: או"ח הנדחה ואו"ח המלביש 4. או"ח הנדחה הוא דחיית האור העליון שמגיע למדרגה, ומבחינה נפשית זה ההסכמה לוותר על האוטומט, על האמונה הטפלה שקבלת האור היא שתעשה אותי מאושר. 5. או"ח המלביש הוא השילוב בין או"ח הנדחה לרצון לקבל. ומבחינה נפשית הוא בניית אמונה באידאה ובערכים. 6. האפשרות של האדם להאמין במחשבה האידאית שלו, נובעת מאו"ח המלביש. שהוא נקרא גם תודעה אמונית. 7. העבודה של בניית התודעה האמונית מתבצעת ע"י הדמיון כאשר אדם מדמה – עד כמה שיכול – את עצמו במקום של האידאה מבחינה נפשית. ואז מחפש את המקום הזה בנפשו. 8. ככל שאנו עובדים על רצון יותר חזק ויותר משמעותי עבורנו, ישנה אפשרות לבנות תודעה יותר נרחבת ויותר גדולה של אמונה ומשמעות בחיים. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא