לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רנ"ב | שיעור 26

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 26 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות פרק ו עמ' רנ"ב – ט מרחשון בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. הצורך בהארת נרנח"י וב' מנקיפין ורק בהסתלקותם נהיה כלי זה כדי שהאדם יסתלק מההרגשה שהאור דהיינו כוחו עוצם יודו, יאפשרו לו להשיג את רצונו. וכל תקוותו תהיה הבורא ית' ואז נאמר שיש לו כלי אמתי. שהוא מצד עצמו יודע שלא יכול לעשות יותר כלום. וגם התקוה דהיינו האורות המקיפין גם הסתלקו 2. בנקודה הראשונה, דהיינו אחרי שהיה ביטוש והסתלק האור מהטעמים, אז המצב במדרגה הוא כזה: שיש לנו בכלי דטעמים מקיף דחיה, מבחי' הרוח יש ה' בחינות דרוח, ד' דנשמה, ג' דחיה וב' דיחידה. 3. בנקודה השניה שהמשיכה ההסתלקות המצב הוא: שבכלי של הטעמים יש ב' מקיפין בכלי של הנקודה הראשונה יש מקיף אחד ומבחי' אור הנשמה יש נרנח"י דנשמה ובחי' החיה יש ד' בחי' ובחינת היחידה יש ג' בחינות – נר"נ דיחידה. 4. בנקודה השלישית המקיפים כבר נסתלקו מבחינת הטעמים ויש לנו כלי שלם בטעמים בנקודה הרביעית. בנקודה השניה יש לנו עכשיו ב' מקיפים, בנקודה השניה יש לנו מקיף אחד ובנקודה השלישית יש לנו נרנחח"י דחיה וארבע בחינות ביחידה – נרנ"ח. בנקודה הרביעית יש לנו כבר כלי שלם של הטעמים, גם המקיפים הסתלקו עכשיו מהנקודה הראשונה, יש לנו ב' מקיפים בטעמים. בנקודה השלישית יש לנו מקיף אחד ובנקודה הרביעית יש לנו נרנח"י דיחידה. 5. בשיעור הבא נלמד יותר את הפירוט של זה וגם ניתן נקודת השקפה יותר עמוקה. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא