לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רנ"א | שיעור 25

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 25 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

שיעור 25 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד' סיכום בנקודות פרק ו עמ' רנ"א-רנ"ב – ח מרחשון בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. חזרנו על השיעור הקודם, בו הראנו כיצד ת"א מתחלקת לשש מפאת ג' חוקים (ראה הסבר בסיכום של השיעור הקודם) 2.כדי שיתהווה כלי אנו צריכים ללמוד על האורות הנכנסים לתוך הכלי שהם צריכים להסתלק. שהרי התפשטות האור והסתלקותו עושדה את הכלי ראוי לתפקידו 3. בשיעור זה למדנו כיצד הספירות נמצאות במצב הטעמים דגל'. 4. היות ואור הנפש מגיע עד המלכות, אז אור הנפש נכנסה למדרגה חמש פעמים. לכתר ואז לחכמה ואז לבינה וז"א ומלכות.. לכן מצד הנפש יש לו את כל הנרנח"י. ז"א כל האו"פ דנפש התקבל במדרגה. 5. מצד הרוח היות ואינו מגיע עד הטבור אלא מגיע רק עד החזרה דהיינו עד ז"א לכן היו לו רק ד' כניסות למדרגה. ז"א שאור היחידה נשאר עדיין בחוץ כי האור התחתון נכנס תחילה אז נכנס מהרוח נרנ"ח וע"ד זו מהנשמה נכנס רק ג' כניסות (נר"נ) ומאור החיה נכנסו רק ב' (נפש רוח) כניסות ומהיחידה נכנס רק אור אחד או הנפש. יוצא מכך שלא מכל הבחי' נכנסו כל האורות הפנימיים. ואם אני רוצה כלי שלהם אני צריך לראות מתי נכנסו כל האורות הפנימיים כדי שכשיצאו יהיה לי כלי. ואת זה נלמד בשיעור הבא איך נכנסים הכלים 6. כדי שלאדם יהיה רצון אמתי, הוא צריך לבנות את הרצון הזה. וכדי לבנות אותו הוא צריך ללמוד כיצד בהסתלקות הרצון הוא לומד את כל הבחי' הגבוהות של אותו רצון. ואז הוא יכול לבנות כלי כשהוא שם לב פנימי בזמן הסתלקות האורות ללמוד את הבחינות הללו ודרך זה יהיה לו כלי ורצון אמתי להחזיר האור בצורה נכונה. 7. בשיעור הבא אנחנו נלמד בע"ה איך משלימים שאר ספירות את הנרנח"י שבהם. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא