לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רמ"ט-ר"נ | שיעור 24

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 24 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות פרק ו עמ' רמ"ט-ר"נ – ז מרחשון בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בח"ד אנו למדים על התהוות הכלים לצורך כך צריך שיכנסו כל ה בחי' או"פ וב' מקיפים כדי שיסתלקו ויתהווה כלי\ למדנו שרק בנפש נכנסים ה' בחי' ברוח ד בנשמה ג בחיה ב וביחיחדה אחד 3. כל הה' כניסות של נפש הן גם נקראים י' כניסות של אור כי הרוח מתחלק לשש 4. התחלקות של הת"ת לשש יש בה ב' הסברים. ולמה לחמש ומה התוספת של השישי 5. כדי להבין את התחלקות הת"ת לחמש בחי' בשמות חדשים אנו צריכים ג' חוקים: א חוק ההתכללות ב. כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא ג. כל חיסרון מקבל שם 6. היות ות"ת מחולקת מפאת החוק הראשון. והיות שכל בחי' שבה בעלת חיסרון מפאת החוק השני שכל ת"ת היא חוסר שלמות. ומכיוון שכל בחי' מקבלת שם חדש כי לכל בחי' יש חיסרון. לכן הם נקראים חג"ת נה"י, בהתאמה כנגד כח"ב תו"מ. 8. הבחי' הו' שהיא יסוד היא הכלל של כל בחי' קודמות כי כל בחינה כי כל בחינה מהווה פרט שלא מוסיף לפרט האחר ולכן צריך פרט כדי להעביר את ההארה למלכות מה שלא היינו צריכים בהארות האחרות ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא