לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רמ"ז-רמ"ח | שיעור 23

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 23 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות פרק ו עמ' רמ"ז-רמ"ח – ו מרחשון בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בפרק הקודם למדנו שרק בהסתלקות האורות בזמן הנקודות היה הרגש עביות הכלים. היות ובראש, ממטה למעלה כוח הדין לא פועל, ובגוף ממעלה למטה האור והכלי באו כאחד. לכן בהם אין הרגש עביות 2. היינו עלולים לחשוב שהתפתחות הכלים עם התפתחות יציאת הפרצופים הבאים תתבטל כי יחזרו האורות לכלים. אולם הרגש העביות לא יתבטל כי יגיעו אורות קטנים יותר ועדיין תישאר הרגש העביות 3. ההתפשטות של העקודים, דהיינו הטעמים – יצאה בבחי' נפש בלבד. 4. ג' הקדמות צריכים בענין התהוות הכלים. א' סדר ביאת האורות שבהם כל התחתון בא תחילה. ב' במספר הכלים שיש לאור, דהיינו ככל שיש יותר כלים יש יותר פירוט והתקדמות באור בבחי' נרנח"י. ג' שכל תחתון העובר בעליון מניח שורשו בעליון. 5. כאשר יש חמישה כלים בהתפשטות הראשונה אז יש לנו כל הנרנח"י דנפ"ש ונרנ"ח דרוח וכן לאה עד נפש דיחידה. היות ונפש הגיע ה' פעמים למדרגה ורוח ד' ונשמה ג' וחיה ב' ויחידה רק פעם אחת שהגיעה יחידה דנפש. 6. בשיעור הבא נלמד על המשך כניסת האורות לכלים ויחד עם זאת הסתלקות האורות רק מכלים שגמרו לקבל את כל נרנח"י הפנימיים שלהם. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא