לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רמ"ג-רמ"ד | שיעור 21

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 21 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות פרק ג עמ' רמ"ג-רמ"ד – ד' מרחשון תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. למדנו בשיעור הקודם שיש הבדל בין או"מ לאו"פ במקום הארתו. שאו"פ מאיר בבחינות היותר עבות שהם בפנימיות הכלי והאו"מ מאיר בבחינות היותר זכות שהן בחיצוניות הכלי 2. יש לנו עוד דרך להסתכל על זכות ועביות מטעם החשיבות. שחשוב יותר נחשב לזך יותר ופחות חשוב לעבה יותר. מהבחנה זו אנו רואים שהפנימי זך יותר מהמקיף. 3. האור הפנימי חשוב יותר מהאור מקיף היות והוא מבטא את השותפות של התחתון בקבלת ההארה. בשונה מהאו"מ שמאיר רק מטעם הנותן. 4. אהבה חלוטה, דהיינו מוחלטת שנותן צד אחד לאחד מייצרת שנאה וריחוק עם אין מקום לצד האחר לפעול לטובת היחד. ולכן אור מקיף לבדו בלי עבודה הפנימית מייצר ריחוק. 5. החשיפה לאו"מ טובה, רק בה במידה שאנו מוכנים לעשות עבודה. אולם יתרה מכף, אין לנו את האפשרות שלא לפגוש את האו"מ ולא להיות מאותגרים. כי יש מטרה להגיע לשלמות. 6. בצ"ב נראה שיש ב' מקיפים וה' פנימיים. אולם את זה נלמד במקומו.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא