לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רמ"א-רמ"ב | שיעור 20

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 20 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות פרק ה' עמ' רמ"א-רמ"ב – ב' חשון תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. תזכורת מהשיעור הקודם, שערכים של פנימיות וחיצוניות מדובר על הכלי עצמו, מצד ההמשכה בלבד. ערכים של למעלה ולמטה מדוברים מקומה שלמה. 2. אור הפנימי מאיר בחצי עובי דופן הכלי מצד הפנימי, דהיינו במקום העבה יותר, שמתאים לאור הפנימי שהוא קטן יותר. 3. האור מקיף מאיר מצד החיצון של דופני הכלי, שזה מתאים מכיון שהוא אור יותר גדול שמאיר בכלי יותר זך. 4. אור מקיף נקרא העתיד של המדרגה. אור פנימי נקרא ההווה של המדרגה. 5. האור מקיף תפקידו לגרום למדרגה להיות מאותגרת להמשיך לייצר כלים פנימיים, המאפשרים לקבל גם את האור מקיף. 6. ראוי לאדם לגרות עצמו לפגוש את האור מקיף, אם הוא רוצה להתקדם בעבודתו. אבל, עם אזהרה חמורה, שמה שרואה בחוץ, שהוא נראה לו כגדול, אסור לקבלו, אלא אם כן מייצר התמרה, על ידי זיווג דהכאה, לבנות כלי פנימי כדי לקבל אותו. 7. מכאן הבנו את היחס בין פנימיות לחיצוניות, שאף שהחיצוניות זכה וגדולה, יש בה צד שהוא פחות חשוב מהאור פנימי ויש בה צד, שהוא חשוב יותר מהאור פנימי. 8. ראוי שכל אדם ובכל מדרגה יהיה חיכוך אמיתי בין עתידו של האדם, להויה העכשווית שלו, כי הוא זה שמקדם את האדם לקראת העתיד האמיתי שלו, שהוא קבלת כל ההטבה השלמה מאיתו יתברך.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא