לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רל"ט-ר"מ | שיעור 19

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 19 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

שיעור 19 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד' סיכום בנקודות פרק ג עמ' רל"ט-ר"מ – א מר-חשון תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בפרק ה' שהתחלנו היום, מבאר שישנן י"ס פנימיות וי"ס מקיפות

2. היות ובזיווג דהכאה הובחן מה אפשר לקבל ומה אי אפשר לקבל, והיות וכל בחינה מחולקת לע"ס לכן יש לנו עשר הבחנות שבהן ניתן לקבל אור ועשר שבהן לא ניתן לקבל אור

3. ההבחנה הזאת של קבלת אור חכמה ומיעוט קבלת או חכמה נקרא פנים ואחור. ימין ושמאל נקרא הארת חסדים ומיעוט הארת חסדים

4. כאשר מדברים על פרצוף שלם, למעלה מטבור נקרא פנים ולמטה מטבור נקרא אחור.

5. למטה מטבור מקבלים חסדים בהארת חכמה. לכאורה היינו צריכים לקבל רק חסדים ולבטל את חכמה. אולם היות ואסור שתהיה שבירה באור. לכן מקבלים חסדים בהארת חכמה, שהוא נקרא גם אור הדבקות שמקבלת ואינה יכולה להשפיע.

6. כיצד ניתן לשמה שחיצוני יכול להיות גם עליון. תשובה: ישנם ב' ערכים – עליון ותחתון הם, מבחינת קומה שלמה בה יש בחי' שבה מקבלים את ההארה ובחי' שבא מושכים את ההארה דהיינו עליון ותחתון בהתאמה. ומבחי' כלי ההמשכה בלבד נבחן לפנימי וחיצון. כאשר הפנימי שהוא בחי"ד מושך אור גדול יותר. יוצא שמה שהוא חיצוני מצד כלי המשכה יכול להיות עליון מצד כלי הקבלה בקומה שלמה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא