לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רל"ז-רל"ז | שיעור 18

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 18 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

שיעור 18 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד' סיכום בנקודות פרק ג עמ' רל"ז-רל"ח – ל תשרי תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בשיעור זה מלמד אותנו את הקשר בין גוף דפרצוף קודם לפרצוף שבא אחריו 2. כאשר פרצוף ע"ב בא להתלבש בכלים ריקניים דגל' הוא פוגש את הרשימה של ד' דהתלבשות שנשארה בכלי דכתר, שהיא החוויה של אור היחידה. 3. כתוצאה מהמפגש מפרק אור החכמה את הרשימה דהתלבשות שהיא הזיכרון ומוציא ממנה את אור הזך של הרשימה ומשאיר ממנה רק את אור העב של הרשימה. ובכך יוצר שכחה. 4. תהליך זה נקרא סתירה על מנת לבנות. חיסרון שבא מיתרון היות ורצים להתקדם ולהמשיך לבנות. 5. כל אדם שרוצה להתקדם, צריך לתת חשיבות ומיקוד למה שעושה באותו רגע במקום להישאר עם המשמעות והחשיבות של מה שעשה קודם. 6. בשירת הכלים בשונה ממה שלמדנו כאן, הסתירה או המיעוט היו מפאת חטא, דהיינו מפאת גירעון. גם שם היה פירוק של הזיכרון, אבל את הכלי של הזיכרון לקחו הקלי' ולכן רק ביסורין אפשר לפדות את אותו זיכרון ששבוי בקליפות. לעומת זאת בדרך של סתירה כמו שלמדנו כאן, אין מוות, אין קליפות – ישנה התקדמות. 7. נכון ללמוד לשכוח כדי לזכור עוד פרטים עד שבגמר תיקון נצרף את כל הפרטים לזיכרון אחד גדול.. יבוא המלאך מקבציקל ויתן לנו אפשרות את כל הזיכרון הזה לאחד ולקבל את אור אינסוף

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא