לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רל"ג-רל"ד | שיעור 16

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 16 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות פרק ד' עמ' רל"ב - רל"ג כ"ח תשרי תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. תגין הם הרשימות דהתלבשות שנשארו בכלים הריקניים דגל', הם נקראים כך בשל התהליך של יציאת הררימה מהכלי וחזרתה לכלי לאחר מכן. 2. התהליך של יצירת התגין: כאשר או"ח היורד, למשל מג' הכה ברשימה של ד' התלבשות שנשארה מכתר, גרם לרשימה מכתר לצאת מהמדרגה. אולם לאחר שנפסק הזיווג מג' בשל המשך הזדככות המדרגה והאיר רק ב' אז הרשימה של ד' חזרה לכלי של כתר ונשארו שם שתי רשימות. רשימה של ד' ורשימה של ג'. 3. דוגמה לתגין: אכלתי גלידה אתמול ונשאר לי זיכרון. היום אכלי אפרסק. בזמן אכילת האפרסק הזיכרון מהגלידה נעלם לי. שהפסקתי לאכול את האפרסק חזר לי הזיכרון מהגלידה. שזה נקרא התגין ונשאר לי זיכרון גם מהאפרסק. 4. כתר לא משאיר רשימה דנקבה מכיוון שלא עשה הכאה עם משהו שמעליו כי אין מה שמעליו כי אור הכתר הוא הראשון שהארי במדרגה, בטעמים. אולם רשימה של זכר כן משאיר, שהיא בח' התגין שזו רשימה דהתלבשות של בחי"ד. 5. כל הכלים מחכמה עד יסוד משאירים גם רשימה דזכר וגם רשימה דנקבה היותך ויש גם משהו מעליהם וגם משהו מתחתיהם 6. המלכות משאריה רשימה של נקבה מפאת הביטוש של אור המלכות בכלי שלפניה אולם לא משאירה רשימה של זכר מפני שאין לה התפשטות של או"י בתוכה.❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא