לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רל"ב | שיעור 15

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 15 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק

סיכום בנקודות פרק ד' עמ' רל"ב - רל"ג כ"ו תשרי תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. עברנו מעט על מה שלמדנו בפרק ג' שבו אמרנו שיש ד' מיני אורות: טעמים, רשימה דהתלבשות, נקודות וניצוצין שהם אותיות. שזה בראשי תיבות טנת"א. טעמים, נקודות, תגין ואותיות. 2. בפרק ד' שבו אנו עוסקים היום בא לתאר לנו את הזיווג וההכאה שנעשים בין או"ח היורד, לבין רשימה דהתלבשות, שנשארה בכל אחד מהכלים. 3. מספר לנו שמלכות לא מאיר בה אור, היא נקראת אספקלריא דלא נהרא, מראה שאינה מאירה. 4. נותן לנו ב' סיבות למה המלכות נקראת אספקלריא דלא נהרא. סיבה ראשונה- לומד מפרצוף ע"ב שמאיר בפרצוף גלגלתא, ואומר שהאור הגדול ביותר שיכול היה ע"ב להאיר זה אור חכמה. אז יוצא שאור חכמה האיר בכלי דכתר ואור הבינה בכלי דחכמה עד שאור המלכות האיר בכלי דיסוד ולמלכות לא נשאר אור. את כל האור היא קיבלה מיסוד אבל לה בעצמה אין אור, אז היא נקראת אספקלריא דלא נהרא מגרמא, מעצמה, כלום. למה הוא הוסיף מעצמה? כנראה שהיא כן האירה אבל לא מעצמה, כלומר שהאירה מהיסוד, היסוד האיר דרכה. סיבה שניה- שלא השאירה רשימה. 5. אגב ההסבר על המלכות שהיא אספקלריא דלא נהרא, הסברנו את שורש התלבשות אורות בכלים ואת שורש הכלים. שהן שורש ההתרגשויות או הידיעות ושורש הרגש הרצון. 6. שורש הרגש הרצון, דהיינו שורש הכלים, הוא גלגלתא. כי שם בפעם הראשונה היו כלים ריקניים מאורות. פרצוף ע"ב הוא שורש להתלבשות אורות בכלים. למה? כי זו פעם ראשונה שבאה הארה ופגשה כלים ריקניים. 7. בזיווג שהיה בין אור של הנקודה לבין הרשימה דהתלבשות נוצרו ניצוצין. המשל לניצוצין כמו אור היוצא בבת אחת וכבה. 8. המשל אינו דומה לגמרי לנמשל, כי הניצוצין בעולם הקדושה, שיצאו בתהליך המדובר, לא כבים, אלא משאירים רושם. כי בקדושה כל דבר משאיר רושם. לרושם הזה נקרא אותיות. שזה מה שהניצוצין השאירו רושם בכלי שבו הם יהיו. 9. אנו לומדים, מבחינה נפשית, שגם מה שנראה כהכאה, אבל הוא נעשה בקדושה, משאיר רושם ומאפשר התקדמות להמשך התיקון, וכך ראוי להתייחס לכל מה שנראה אצלנו כיסורים או כפגמים וכן הלאה

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא