לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רל"א | שיעור 14

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 14 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות פרק ג עמ' רל"א-רל"ב – כה תשרי תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. למדנו לפני שני שיעורים על ג' אורות הנקראים טעמים תגין ונקודות, בשיעור הקודם למדנו על אור הרביעי הנקרא ניצוצין. 2. בשיעור זה אנו לומדים על האותיות שהם אותם ניצוצין רק במבט לפרצוף הבא. 3. התהליך של הארה של כל נקודה בבחינה הקודמת לה אפשרה עירוב של מידת הדין ברחמים ואפשרה שתי צורות אלו בתוך כלי אחד. לדוגמה: בכלי של ד' יש רשימה דהתלבשות שהיא התגין שזה צד הזכר והרחמים, ורשימה של אור הנקודה הראשונה, דהיינו אור החכמה שהאיר בכלי של הד' וגם הוא השאיר שם רשימה לאחר שהסתלק והיא בחי' הנקבה שבכלי הזה 4. בכל כלי מההתפשטות הראשונה (פרט למלכות) נהיו ב' בחי' של זכר ונקבה שמהווים שורשים להתפשטות הבאה דהיינו לחוויה הבאה שתהיה מעורבת מזכר ונקבה. 5. צד הזכר הוא ה תחברות לעליונים, צד הנקבה היא הצד הפרקטי ושתי בחי' אלו ראוי שיהיו בכל חויה. וכן כל חויה צריכה גם להכין את עצמה מבחינה נפשית לחויה הבאה ע"י ראיית שני דברים: א' הפרקטיקה האפשרית, ב' החויה האלוקית שבכל חויה. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא