תלמוד עשר הספירות – חלק א עמוד כד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

מהנילמד בשיעור – אע"פ שרק בחי"ד הצטמצמה, האור מסתלק גם מג' הבחינות הראשונות, ולאחר מכן חזר והמשיך הקו אור מג' הבחינות הראשונות, ובחי"ד נשארה "חלל פנוי". התחלנו גם את פרק ח' בו דובר כי החכמה נקראת אור והחסדים מים. הבינה נק' מים עליונים, והמלכות מים תחתונים וביאור התפשטות אור א"ס לד' בחינות כדי לגלות הכלי, שהוא הרצון לקבל.

שאלות חזרה

שאלות חזרה עמוד כד, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מהם השלבים של הצמצום? 2. מדוע הוא מסתלק מכל הד' בחינות? לאן יכול לחזור? ומדוע? 3. מה ההבדל בין מים לאור? 4. הסבר במילים שלך בפירוט את ד' הבחינות המתפשטות מאור א"ס כדי לגלות את בחינת הכלי שהוא הרל"ק.

מסך מלא