לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רכ"ט-ר"ל | שיעור 13

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 13 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות פרק ג עמ' רכ"ט-ר"ל – כד תשרי תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בשיעור זה למדנו על אור רביעי בנוסף לג' האורות שלמדנו בשיעור הקודם שהם: הטעמים, השימה שנשארה מהם והנקודות. 2. האור הרביעי נובע מהכאה וביטוש בין האור השלישי לאור השני. דהיינו בין הנקודות לרשימה דהתלבשות שנשארה במדרגה. 3. הביטוש נקרא הכאה בין או"ח היורד שהוא אור הנקודות לבין הרשימה דהתלבשות מהבחינה הקודמת. 4. ההכאה קוראת מכיון שב' הבחי' הללו חלוקים מטבעם מכמה סיבות א. הרשימה היא רחמים ואו"ח היורד הוא דין ב. הרשימה שואפת להתחבר לשורשה דהיינו לאור הזך שהסתלק מהמדרגה ואו"ח היורד שואף להתקבל במדרגה. ג. מצד הרשימה העביות היותר גדולה היא צד הפנים שלה, מצד או"ח היורד הבחינה היותר גדולה היא אחוריים שלה כי היא לא שייכת למדגרה. 5. מצד האמת או""ח היורד גובר על הרשימה דהתלבשות וזו האחרונה יוצאת מהמדרגה בסוד תגין. ואו"ח היורד הוא זה שמאיר במדרגה 6. מבחינה נפשית ראוי לו לאדם להעדיף את החויה החדשה בקדושה מאשר להישאר רק עם הזיכרון של החויה הקודמת וזאת כדי להמשיך את ההתקדמות. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא