לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רכ"ז-רכ"ח | שיעור 12

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 12 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות פרק ג' עמ' רכ"ז-רכ"ח– כ"ג תשרי תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. המדובר בשיעור זה הוא התהוות הכלים על ידי חסרונות, שמתגלים עם הסתלקות האורות. בדומה לעיגולים שהתהוו כתוצאה מהסתלקות האור בא"ס, כך, הכלים דאו"ח מתהווים על ידי הסתלקות של הטעמים והנקודות. 2. לחכמה יש הרגש של חסרון אחד, של הכתר. לבינה יש הרגש של שני חסרונות, של הכתר והחכמה. וכן הלאה עד המלכות שיש לה ט' חסרונות שהם נקראים ט' אחוריים. 3. האחוריים נבחנים בשל גובה קומה שונה מאחד לאחר, שכאשר עושים זיווג על ג', לא יכול להתקבל אור הכתר ולכן במדרגת חכמה נקרא אחוריים. אולם בתפארת יש שש בחינות אורות שהם כולם באותו גובה קומה. נשאלת השאלה, במה אנחנו מבחינים פה שש בחינות אחוריים? תשובה - בשל השוני לפי איכות הספירה ולא גובה קומה (את השינויים האלו נלמד בחלק ה') 4. באות ט' לימד אותנו על ג' בחינות אורות שהן: א. הטעמים שהם התפשטות א' . ב. הרשימות שנשארו מהטעמים הנקראים תגין שהם מהרשימה דהתלבשות ג. הם הקומות של הנקודות שיצאו בעת הסתלקות המדרגה שהאור המתפשט נקרא אור חוזר היות והוא בדרך הסתלקות ודין. 5. ישנו גם אור רביעי שנקרא אותיות עליו נלמד בשיעור הבא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא