לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רכ"ו-רכ"ז | שיעור 11

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 11 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות פרק ג' עמ' רכ"ו-רכ"ז– י"ד תשרי תש"ף

בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. טנת"א הם טעמים, נקודות, תגין ואותיות, שהם מדרגות של גוף, בתהליך של הסתלקות המדרגה.

2. ההשפעה בערכי האורות נקראת פנים והסתלקות מהשפעה, בערכי האורות, נקראת אחוריים.

3. המשכה שבערכי הכלים נקראת פנים. חוסר המשכה, או העדר המשכה, בערכי הכלים, נקרא אחוריים.

4. פניהם למטה, הכוונה היא, שזה רחמים, שהאורות משפיעים לעוביות הגדולה הנקראת למטה.

5. פניהם למעלה, הכוונה הסתלקות וחוסר הארה לתחתונים.

6. אחוריהם למטה – הרגש חיסרון למטה.

7. על פי המושגים לעיל, אנו מבינים את הזדככות המדרגה באופן הבא: כאשר עולה המסך מבחינה ד' לבחינה ג' מסתלק אור הכתר וזה אומר שאחוריו של הכתר מאיר לטעמים. דהיינו, שהם מרגישים את חיסרון הכתר. כאשר המסך עולה מג' לב' אז לכלי של הטעמים מאיר כתר דרך אחוריו וגם חכמה דרך אחוריו כי אלה ב' האורות החסרים במדרגה.

8. כשמסתלקת המלכות עד הראש, אז לטעמים מאירים כל האורות, בבחינת אחוריהם מטה, דהיינו, שכלי הטעמים מרגיש את כל החסרונות, וכלי החכמה מרגיש את כל החסרונות פחות הכתר, וכלי דבינה מרגיש את כל החסרונות פחות כתר וחכמה וכן הלאה.

9. החסרונות המורגשים נקראים אותיות כך שיש אותויות שונות בכל אחד מהכלים שנשארו ריקניים אחרי שהסתלקו האורות.

10. האותיות הם הרשמים בנפש של העדר, שעם ההעדר הזה אנו נשתמש בהמשך כדי לייצר חוויות חדשות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא