לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס חלק ד עמוד ריט-רכ | שיעור 7

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 7 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות פרק ב עמ' רי"ט-ר"כ – ד תשרי תש"פ בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. כל חויה משאירה רושם, לרושם זה קוראים רשימה 2. כאשר מדובר על אותו פרצוף, הרושם שנשאר מהטעמים דרכו עובר האור לנקודה שהיא הפרט הבא שיוצא. 3. באותה מסגרת של פרצוף התפקיד של הרשימות של הפרטים הקודמים הם משלימים את התמונה או את המסגרת של הפרט הבא. למשל: כשיצאה הנקודה של ב' של ד', היא מקבלת השלמנה של חכמה וכתר דרך הרשימות שנשארו מהנקודה הראשונה שהיא ג' של ד' שהיא חכמה ומהטעמים שזה בחי' כתר. 4. הבחינה האחרונה שהיא מלכות אינה משאירה רשימה מכמה טעמים: א' שרושם נועד לפרט הבא ואין פרט הבא אחרי המלכות, ב' במלכות אין אור ישר ורק אור חוזר והרשימה היא רשימה מאור ישר.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא