לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס חלק ד עמוד ריח-ריט | שיעור 6

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 6 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות פרק ב עמ' רי"ח-רי"ט – ג תשרי תש"פ בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בפרק ב' בח"ד אנו לומדים את הקשר בין בן לאב. 2. מקדים לקשר זה הוא לדעת את הכלל שכל חויה משאירה רושם ולרושם זה קוראים רשימה דהתלבשות. 3. כל רושם שנשאר הוא בהתאם לחוויה שהאירה באותה המדרגה. 4. בזמן הסתלקות המדרגה, למשל של גל', האירו הנקודות אור ממעלה למטה וגם הם השאירו רושם. 5. לא ניתן לקבל אוטר אם אין לי זכרון מאותה חויה שהאור בא להאיר. 6. כאשר יצאו הנקודות, כל נקודה שיצאה האירה במדרגה הקודמת לה. דהיינו ג' של ד' האירה בטעמים, ב' של ד' האירה בג' של ד' א' של ד' בב' של ד' וכן הלאה 7. העובדה שכל מדרגה האירה בעליונה שלה אפשרה לאחר מכן לעליונה לקבל הארה נמוכה ממה שהיתה לה קודם בגלל שנשאר לה רושם מההארה בזמן ההסתלקות. וזה היוצר את הקשר בין אב לבן. 8 . בתהליך זה שעוד נלמד אותו בפירוט, אנו רואים את הקשר שמתחיל להתהוות בין החלקים בתוך הפרצוף לבין הפרצופים הבאים שיוצאים אחריו. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא