לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס חלק ד עמוד ריד-רטו | שיעור 4

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 4 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

פרק א עמ' רי"ד-רט"ו – כ"ו אלול תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. הביטוש נעשה בין או"מ לטבור. ולא למלכות של ראש. 2. למרות שהמלכות של ראש לכאורה יוצרת הגבלה ודוחה את האור, אין הגבלת האור בראש אלא כדי לארגן את המחשבה כדי לקבל בצורה אידאית לגוף. לעומת זאת הטבור היא עצירה בפועל ולכן בטבור מתבצע הביטוש. 3. הביטוש הוא תהליך רוחני שדוחף את האדם להתקדם באידאות שלו בכל אחת ממערכות חייו. אדם שאינו עירני לביטוש לא יכול לבטא את החוק הרוחני. הביטוש פועל בו ומתבטא בצורה של רגשות שליליים ותכונות שליליות שנובעות ממנו. 4. עולם העקודים, דהיינו הטעמים בתוך המדרגה, למרות שיש שם עשר הבחנות שהם י' אורות, הם אינם מגולים בטעמים אלא רק בכוח. 5. י' האורות מתגלים רק לאחר תהליך של התפשטות האורות והסתלקותם כאשר פרצוף ע"ב ממלא את פרצוף גל' ואת כל הכלים שיצאו בנקודות. תהליך זה נלמד בהמשך 6. עיקר מה שלמדנו הוא שהביטוש הוא בטבור והתוך שנקרא עקודים נחשב לכלי אחד ועדיין לא מתבטא בו עשרה אורות. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא