לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס חלק ד עמוד ריא-ריב | שיעור 2

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 2 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

פרק א עמ' רי"א-רי"ב – כ"ד אלול תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. עולם א"ק שנקרא עולם עקודים הו א שורש דשורש, עולם האצילות שנקרא גם עולם התיקון הוא בחי' שורש ועולמות בי"ע הם היציאה מהכוח אל הפועל. 2. יש לזכור ולבדוק תמיד האם מדברים מאורות המתלבשים בעלים או רק מכלים, ההבחנה חשובה כי ישנם סדרים הפוכים בין אורות לכלים. 3. השורשים של עולמות בי"ע נקראים עקודים נקודים וברודים שהם בהתאמה כנגד עולם א"ק, הנקודים, ואצילות. 4. עולם העקודים נקרא כך משום שעקוד (קשור) שכל הרצונות קשורים בכלי אחד. וזה נקרא גם קו אחד שבעולם זה הכלי, דהיינו המלכות, היא במידת הדין וכלן אי אפשר היה לקבל בה אור בכלל. וכל האור שהתקבל בעולם העקודים היה רק בט' ראשונות. 5. עולם הנקודים יצא כך שבראש יש ג' קוין והגוף שהוא הז"ת הוא במידת הדין. עולם זה נקרא גם עולם השבירה. 6. עולם הברודים שנקרא גם עולם אצילות, גם ראשו בג' קיון וגם גופו בג' וין והא נקרא גם עולם התיקון ובו יש עשרה כלים ועשרה אורות. כראוי והם הנקראים ע"ס כהלכתן. 7. בתחילה עלה במחשבה לבוא העולם במידת הדין, דהיינו בהשתוקקות העצמית לכלי אחד, ראה שאין העולם מתקיים כי לא ניתן לקבל אור במלכות שהיא מידת הדין ולכן הקדים מידת הרחמים ועשה אותה לסיבה לקבלת האור. ובזה מתאפשר לקבל אור גם במלכות שהיא מטרת הבריאה. 8. בעולם העקודים יש שרש לג' קוין ולי' כלים שהם הנקודות שיצאו בכל פרצוף. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא