לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס חלק ד עמוד רט-רי | שיעור 1

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 1 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

פרק א עמ' ר"ט-ר"י – כ"ג אלול תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. התחלנו ללמוד בס"ד ח"ד בתע"ס, בחלק זה מדבר על עולם העקודים, דהיינו על פרצופי גל' ע"ב ס"ג ועל ההתרחשויות שיש בהם.

2. בעמודים הראשונים מבאר לנו את דרכי הלימוד ומבט כללי על עולם א"ק ואצילות.

3. עולם א"ק הוא שורש לשורש ורק עולם אצילות מהווה שורש לקורה בעולמות בי"ע. זאת מכיוון שבעולם אצילות ישנם י' כלים ובעולם א"ק ישנו רק כלי אחד.

4. הצורך לדבר על עולם א"ק ועולם האצילות הוא כדי להבין את הדברים בשרשם שאז ההבנה היא יותר יסודית.

5. אנו מדברים בשפה גשמית אולם צריך לזכור לעשות את המעבר לצורה רוחנית אך ורק לפי שהורו לנו רבותינו ולא כל אדם לפי דמיונו שלו

6. אחד מדרכי הלימוד החשובים שיראה הלומד תמיד באיזה מסגרת מדובר ובעיקר האם מדבר מאורות או מכלים. כאשר אורות הכוונה ההתפעמות (דהיינו עולם הרגשות של האדם) והכלים על עולם הרצונות של האדם.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא