לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים ב' אלפים ל"א-ל"ב | שיעור 73

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים ב' אלפים ל"א-ל"ב | שיעור 73

סיכום בנקודות שיעור 73

1. למדנו בשיעור הקודם שיש לו לאדם לכוון את סערות הנפש שלו שלא יגרמו לו לכעס ודכאון אלא לאתגר ותקווה וזאת ע"י כך שיאמין בבורא שזה לטובתו ולא יאשים את סביבתו ויקח אחריות אישית על האתגר שעומד מולו.

2. בשיעור זה למדנו על התפתחות הקליפות עפ"י עליית עולמות ונפילתם.

3. בעולם הבריאה שגרם בעת ליד אדה"ר לקומת נשמה לאחר החטא גרם לקומת נשמה דהיינו או"א בעולם הבריאה.

4. בעולם הבריאה יש גם קליפה כנגד א"א רק מצד שלא לא יכול לקבל מה שממילא לא רוצה, היא כנגד הקנאה שיש לאחר ואין לי למרות שאני לא צריך את זה שהקליפה גורמת לרצות את הדשא הירוק של השכן. מצד הקדושה צריך לראות את זה כאתגר לשלמות שכל האפשרויות פתוחות לפניי וזאת כאשר אני אהיה בן של הקב"ה ואעלה לעולם אצילות.

5. בשעה החמישית כשעולם היצירה עלה כולו לעולם האצילות גרם למדרגת חכמה שהיא בחינת א"א דמ"ה ע"כ בנפילת קומה זו נבנתה והתחזקה הקליפה בעולם היצירה כנגד א"א שהוא עולם המחשבה.

6. בשעה העשירית כשעולם העשיה עלה כולו לעולם האצילות גרם למדרגת יחידה שהיא בחינת עתיק דמ"ה ע"כ בנפילת קומה זו נבנתה והתחזקה כנגד עתיק דעולם עשיה שהוא עולם האמונה.

7. מציין בעל הסולם שיש כתוב אחר שונה בכתבי האר"י על מדרגות הקליפות ומציין שיש הבדל אם הכתוב מדבר מצד המ"ה או מצד הב"ן של עולם אצילות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא