לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר

תלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | שיעור 72 | עמודים ב' אלפים כ"ט-ל

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | שיעור 72 | עמודים ב' אלפים כ"ט-ל

סיכום בנקודות שיעור 72

א. בשיעור זה הרחבנו את הידיעה בהבדל בין הקדושה לטומאה.

ב. סערות הנפש של הטומאה מתפרשות כסערות על החיצוניות שיוצרות האשמה וכעסים בעוד שהשערות של הקדושה הם רק אתגר ורצון לתקן.

ג. היות וס"מ הרשע שהוא זכר דקליפה יש לו רק בחינת ו"ק אינו יכול לעלות לאריך אנפין ולפגום בתיקון של סערות הנפש של השערות הלבנות של הקדושה היות ואין לו קומה זאת.

ד. השערות דקדושה מצד אריך אנפין במקומם הם מאפשרות את הקיום של העולמות שבהם ס"מ לא יכול לפגוע אף פעם, עצם זה שיש שערות ורצונות והשתוקקויות הם מאפשרות את המשך הקיום, אולם כדי להגיע לגדלות אריך אנפין עולה בקדושה אם נשמות ישראל מתקנים עד פרצוף ע"ב דא"ק ובכך כל השערות נכנסות פנימה ואדם מגיע למנוחת הנפש הרוח והנשמה ובא לתיקון שלם. וגמר תיקון גם יכול להתפשט ולתקן את כל העולמות.

ה. לילית הרשעה היא בבחינת הנקבה דקליפה שלה יש עשר ספירות אבל רק למטה למעלה היא רק נקודה לכן אינה יכולה לתפוס מההשתוקקות דקדושה אלא אם כן האדם מבקש לקבל במקום ההשתוקקות שלו, אולם אם יודע לוותר על ההשתוקקות שלו ולתרום אותה לקדושה אז מתקן את לילית בבחינת לאה ואף שאינה מקבלת את מלא תשוקתה אבל יכולה לעבוד באמונה והתמסרות לבעלה ובזאת מתקנת את ההשתוקקות שלה.

ו. בשיעור האחרון שנותר לנו בתע"ס נלמד על הקדושה שהתווספה בבי"ע דקדושה כדי לראות איך מתמודדים עם הקליפות במקומם ולא רק בעולם האצילות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא