לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר

תלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים ב' אלפים יא-יב | שיעור 63

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים ב' אלפים יא-יב | שיעור 63

סיכום בנקודות שיעור 63

א. לאחר שלמדנו בשיעור הקודם את ההבדל בין בריאה יצירה ועשיה שכל אחד מקבל רק שליש מההשפעה של הפרצופים שבאו מזיווג הב' בעולם האצילות. ב. בשיעור זה אנו לומדים את ההבדל בין פרצופי ישסו"ת לזו"נ בעולמות השונים. ג. היות ולמדנו שגם ישסו"ת וזו"נ יש להם חב"ד חג"ת נה"י לכן התעוררה הקושיה במה הם שונים זה מזה. ד. השונים הוא במקיפים שלישסו"ת אין מקיפים לז"א מקיף אחד ולמלכות ב' מקיפים. ה. הסבר התשובה: את המקיפים מקבלים מא"א ואו"א היות וא"א יש לו רק תנה"י בזיווג הב' אז יכול לתת ממקיף דיחידה רק נפש. והיות לאו"א יש רק חג"ת נהי מזיווג הב' אז יכול לתת ממקיף דחיה רק מדרגת נפש רוח. היות וישסו"ת צריך מהמקיפים את מדרגת הנשמה ואין להם לכן לא מקבל שום מקיף. ז"א שדי לו במדרגת הרוח לא יכול לקבל מאא כי אין לו שלמדנו שיש לו רק נפש, אולם מאבא ואמא שיש לוח את מדרגת הרוח ממקיף החיה יכול לקבל שזא טבעו הוא רוח. ו. מלכות שטבעה מדרגת נפש יכולה לקבל גם מקיף מא"א שהוא בחינת נפש וגם מקיף דחיה מאו"א שהוא בחינת רוח. ז. הבדלים אלו קיימים בין פרצופי ישסו"ת וז"נ גם בעולמות יצירה ובריאה. ח. כל אחד מהעולמות מקבל גם את מדרגת עתיק, אולם רק בבקיעה ולא בזיווג דהכאה ועל כך נרחיב בשיעור הבא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא