לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק א עמוד כא

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות:

1. אתמול למדנו- כל מה נמצא בשורשנו, הוא מסב לנו תענוג . מה שאינו בשורשנו מסב לנו סבל.

2. הרצון לקבל אינו נמצא בשורשנו ולכן מסב לנו סבל והשפע שכן נמצא, מסב לנו תענוג.

3. בעיה- אנחנו רוצים את שני הדברים ולא יודעים איך לחבר ביניהם. אני רוצה להשתוקק ואני רוצה את השפע. אם אפעל את הרצון לקבל אפגום. אם אפעל רק את השפע (כלומר השובע...)- אני לא יכול.

4. מה הפתרון ? תורה ומצוות בעולם הזה שמזככים. התורה בעולם הזה מאפשרת לצדיקים לפעול ב' הפכים בנושא אחד בזמנים שונים ובמקומות שונים.

5. הרשעים שפועלים רק את טבע הגוף, עיקר התנועה שלהם היא יללה וגאווה מצד שני. כלומר כשפוגשים רצון לקבל, מייללים- יללה, למה אין לי. וכשמקבלים- זה ממני – גאווה.

6. צדיקים דרכם הוא - כשיש רצון לקבל, אומרים באתי לעבוד. וכשיש תענוג, זה לא שלי, זה של הכלל.

7. לפני שאני מקבל, אני מברך את ה' ואחרי שאני מקבל, אני גם מברך את ה'

8. דרכנו היא עובד למען הכלל. עובד למען ה'.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות חזרה עמוד כ, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מה שורש התענוגים ומה שורש הייסורים?

2. האם הייסורים נמשכים מהבורא? אם לא, מדוע? אם כן, כיצד? הרי הוא בעל ההטבה השלם.

3. מה ההבדל בין טבע הנברא הקושר אותו לכלל לבין טבע הפרטיות שלו וכיצד זה קשור למה שלמדנו היום?

מסך מלא