לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז| עמודים א'תתקפג-תתקפד | שיעור 49

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז| עמודים א'תתקפג-תתקפד | שיעור 49

סיכום בנקודות שיעור 49

1. למדנו בשיעור הקודם את המבנה של עולמות בי"ע והדגשנו שההשלמה של העולמות בבחינת חיה ויחידה נובע מאיבוד ההשתוקקות של המלכות וירידת הכלים שלה מפרצוף האחוריים לעולמות בי"ע.

2. בשיעור זה למדנו את דברי האר"י שאומר שלא רק מלכות יורדת לבנות במיעוט הלבנה את מדרגת חיה ויחידה של העולמות אלא גם הפרצופים של או"א וז"א ועל כך תמה בעל הסולם שהמלכות היא הבונה.

3. תשובת בעל הסולם: שגם בפרצופים האלו קיבלו את ההארה של השלמת כלים בעקבות הביקוש של המלכות כי האור עובר דרכה, וגם הם מאבדים את הכלים העודפים שקיבלו בעקבות המלכות וע"י כך בונים את עולמות בי"ע.

4. אולם צריך לומר שהמלכות היא המקבלת כל בחינות אלו והיא מעבירה לעולמות בי"ע ובזה אנו מרוויחים שכל אחת מהבחינות של חיה ויחידה בנויים גם הם במבנה שלם.

5. למדנו שכל מדרגה מתחלקת לעצמות וכלים, ועצמות מתחלקת לנרנח"י פנימיים וב' מקיפים. וכן הכלים מתחלקים לחיצון ופנימי. ואומר לנו שהחיצון גדול מהפנימי.

6. תמה בעל הסולם מדוע הכלים החיצוניים גדולים מהכלים הפנימיים, הרי הארה שבהם היא פחותה שהם רק בונים את הו"ק ואת הגוף ולא את המוחין, על כך נרחיב את התשובה בשיעור הבא

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא