לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקעה-תתקעו | שיעור 45

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקעה-תתקעו | שיעור 45

סיכום בנקודות שיעור 45

1. למדנו בשיעור הקודם על חוק ההתכללות שכל מה שיש בעולמות העליונים יש גם בתחתונים בקשר של חותם ונחתם. והשוני בין העולמות הוא בגובה הקומה של כל עולם או של כל מדרגה.

2. בשיעור היום למדנו שבכל מדרגה הן בראש והן בגוף התקבע צ"ב והוציא ב' כלים משימוש במדרגה כך שעד גמ"ת לא משתמשים אלא בג' כלים בלבד.

3. בכתבי האר"י אנו רואים שינויים שנראים כסתירה לכאורה אולם בעל הסולם מיישב סתירות אלו בהבנה שיש הבדל בין ראש לגוף.

4. הכלים שיצאו מבחינת ראש הנקראים לבוש והיכל יצאו לבחי' כלים חיצוניים המקיפים על הראש והאורות חיה ויחידה שהם האורות העליונים מאירים בכלים חיצוניים אלו אולם לא בפנימיות המדרגה.

5. בגוף המתחלק למוח עצמות גידין בשר ועור. יצאו ב' המדרגות התחתונות הנקראות בשר ועור מחוץ למדרגה והם נקראים חשמל ונוגה.

6. נצטרך להבדיל בכתבי האר"י כאשר מדבר על חשמל ונוגה או כאשר מדבר על מקיפים דראש.

7. בבחינת החשמל ונוגה יש הארה בפנימיות המדרגה למרות שיצאו לכלים מחוץ למדרגה על כך נלמד בשיעור הבא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא