לרפואת שושנה בת אסנת

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקסג-תתקסד | שיעור 39

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקסג-תתקסד | שיעור 39

סיכום בנקודות שיעור 39

א. למדנו בשיעור הקודם את ג' ההבחנות לאחר חטא אדה"ר : האור המסתלק , הבחינה הנשארת, והבחנות שנפלו לקליפות

ב. בעולם אצילות יש 4 זיווגים שמתארים את ההארה בעולמות : הראשון- באוא' שהם מוחין דפנים דמדרגת חכמה שהם לצורך הולדת נשמות.

ג. השני- בישסו"ת שהם מוחין דאחור דמדרגת נשמה שהם לצורך הולדת מלאכים.

השלישי- זיווג דזו"ן מצד הפנים שהם מוחין דו"ק דמדרגת הרוח שבהם אין הולדה.

הרביעי- זיווג דזו"ן מצד האחור שהם מוחין דו"ק דמדרגת נפש דרוח שבהם אין הולדה ואין גם כסות.

ד. היות ועיקר העניין שלנו הוא הזיווג שנקרא עונתה הסביר לנו הארי הקדוש את החויבים שיש לזכר כלפי הנקבה הנקראים שארה כסותה ועונתה. דהיינו מזון כסות וזיווג.

ה. בעולם אצילות מתקבלים כל הג' בצורה שלמה . בעולם הבריאה מתקבלים שלושת המדרגות אולם עונתה רק לצורך מלאכים ואין העונה שלמה. בעולם היצירה אין עונה בכלל אלא רק כסותה ושארה בעולם עשיה יש רק את שארה וגם כסותה נחסר.

ו. מדוע יצירה שמקבלת צד הפנים והוא נחשב גם למקבל המוחין במצב עליה לא נחשב ליותר גדול מבריאה שנקראת אחור ומה גם שאין בה מוחין דחכמה? בשיעור הבא נשלים את התשובה .

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא