לרפואת שושנה בת אסנת

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקנט-תתקס | שיעור 37

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקנט-תתקס | שיעור 37

סיכום בנקודות שיעור 37

1. עולם אדם קדמון שהוא בבחינת קו מתחלק לשורשי מוחין, מוחין וקבלת המוחין, ובהתאמה: גלגלתא, ע"ב ס"ג וזו"ן.

2. זו"ן שהם מטבור ולמטה שם יצא עולם הנקודים כדי לבטא גם במקבלי המוין את הבחירה ביתר דבקות נשברו. ועולם התיקון בא לתקנם שוב.

3. הכלים שנשברו מתחלקים לארבעה סוגי כלים כאשר בי"ע דקדושה ואדה"ר באו לתקן את הכלים דאחוריים שבאו לתקן את הכלים דפנים.

4. היחס בין בי"ע דקדושה לאדם הראשון הוא ו"ק לעומת נקודה או ט' ראשונות לעומת אחוריים בגדלות.

5. בעל הסולם עונה על התמיהה מדוע בעולם הנקודים נשבר הכל ובאדה"ר נשארה בחינת נפש מצד האורות וכתר מצד הכלים.

6. תשובה: היות ואדה"ר יצא לאחר התיקון של עיבור שמאפשר שלא ייפגם הקיום. וזהו קיומו של אדם הראשון היות והוא כנגד המלכות בחינת נקודה ביחס לפרצופי בי"ע שהם ו"ק.

7. בחטא אדה"ר אנו רואים ג בחינות: א. האורות שהסתלקו מאדה"ר בעקבות החטא הנקראים זיהרא עילאה ובחינת יחידה חיה נשמה ורוח.

8. בחינה ב ממה שנשאר באדה"ר שהוא כתר דכלים ונפש דאורות.

9. בחינה ג הם הכלים של חכמה ומטה הנקראים ט תחתונות שנפלו לקליפות.

10. משה תיקן בחינות אלו דאדה"ר ותיקן גם את או"א דבריאה. על זה נדבר בשיעור הבא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא