לעילוי נשמת רינה בת רבקה

תלמוד עשר הספירות | שיעור 36 | חלק ט"ז | עמודים א'תתקנ"ז-תתקנ"ח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות | שיעור 36 | חלק ט"ז | עמודים א'תתקנ"ה-תתקנ"ו

סיכום בנקודות שיעור 36

1. התפקיד של זו"ן דאצילות יחד עם בי"ע דקדושה ואדה"ר שהוא פנימיות עולמות בי"ע לתקן את כל שבירת הכלים שקרתה בז"ת דנקודים. 2. לאחר השבירה היות ונשברו גם הכלים דפנים היה עירוב שלהם עם הכלים דאחוריים ונוצרו 4 סוגי כלים. 3. עולם אצילות יכול היה לתקן את הכלים דפנים ואת הפנים שההתכללו מאחוריים בגדלות. בי"ע דקדושה עם אדה"ר צריכים לתקן את הכלים דאחוריים שהתכללו עם הכלים דפנים ואת הכלים דאחוריים שהם לב האבן א"א היה לתקן. 4. מקורו של אדה"ר הוא מהמלכות של הכלים דאחוריים שהתכללו עם הכלים דפנים בחינה זו היא הכנגד של ל"ב האבן בכלים אלו. היות וכך אדה"ר גם בעצם שלו לא יכול להשתמש. 5. לאדה"ר מותר להשתמש רק בהתכללות שלו בבי"ע דקדושה שהם בחינת הט"ר של כלים דאחוריים שהתכללו בכלים דפנים. 6.מצד העולמות אין אדה"ר יכול להשתמש מצד האורות מחזה ולמעלה דאו"א אלא רק מחזה ולמטה דבריאה ובעולם יצירה ועשיה. 7. מצד זה מוגדר הגובה של אדה"ר רק במאה אמה ולא מאה ועשרים. 8. החשבון הוא באופן הבא: כל אחד מעולמות בי"ע מחולק ל-2000 שנים מחזה ולמעלה ומחזה ולמטה. תיקון של כל מדרגה היא בבחינת עולם הבינה, עולם החירות שביובל דהיינו לאחר חמישים שנה מיצרים בו תיקון. כדי לתקן את כל עולמות בי"ע דהיינו ששת אלפי שנים, צריכים 120 פעם חמישים. אולם היות ואדה"ר לא יכול לתקן את האלף הראשונים לכן יכול היה לתקן רק מאה פעם חמישים ולכן זה גובה קומתו ולא יכול לתקן את הבחינה של מחזה ולמעלה דבריאה. 9. משה רבינו תיקן גם מדרגה זו. 10. לאחר חטא אדה"ר שרצה כן לקבל אור על או"א עילאין דבריאה נפגם בנשירת איברים דהיינו אור העב של הרשימה של כל אחד מאברי נשמותיו נפל לבי"ע ונשמ"צ צריכים לבררם במשך שיתא אלפי שני. כשיסיימו לתקן אז תבוא נשמה מצד התכללותה במשה רבינו שהיא מצד מאו"א דבריאה שהיא תהיה בחי' משיח.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא