לרפואת ירדן בן מירי

תלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקמ"א-תתקמ"ב | שיעור 28

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקמ"א-תתקמ"ב | שיעור 28

סיכום בנקודות שיעור 28

א. בשעה העשירית אדה"ר העלה את כל העולמות למקום אצילות ,היות וחטא הפיל אותם למקום נמוך ממה שהיו בעת לידתם אל מקום של מדור הקבע של הקליפות למטה מחזה דיצירה הקבוע.

ב. כל התתיקון הנצרך לאחר שבירת הכלים הוא על ידי תיקון הפרצופים שיצאו בעוהנ"ק.

ג. מסגרת התיקון מצריכה הבנה של ג' הבחנות:

הראשונה- מקום העולמות שנובע מנקודות דס"ג המבטא את הרצון על פי צ"א של האהבה השלמה.

השניה- הפרצופים דקדושה שבעוהנ"ק כשניסו להוציאם יצאו בקלקול ויש לנו עתה תפקיד להוציא אותם ולפעול איתם עם תיקונים.

ישנם ב' תיקונים שצריך לפעול במסגרתם כדי להוציא את פרצופי הקדושה שהם מלכות שנגנזה ברדל"א וגניזו דאוא' מבחינה נפשית המסגרת היא לחפש את השלום והאמת, ולא את האהבה והתענוג.

השלישית- מציאות הקליפות שנלמד אותה בשיעור הבא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא