לרפואת שושנה בת אסנת

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 21 | א'תתקכ"ז-תתקכ"ח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 21 | א'תתקכ"ז-תתקכ"ח

סיכום בנקודות שיעור 21

א. בשיעור הקודם למדנו על האפשרות לצאת אלפיים אמה מחוץ לתחום שבת שהם המקום שמתחת לאצילות עד חזה דיצירה.

ב. נשאלת שאלה, הלא במקום זה לאחר החטא ישנם קליפות אם כך מדוע ניתן בשבת לבוא למקום זה.

ג. חיזוק לשאלה - הרי עולמות בי"ע שהתפשטו קודם עד חזה דיצירה עלו כולם למקום אצילות, אם כך המקום הזה של עד חזה דיצירה נשאר ריקני מפרצופי הקדושה, אם כך מדוע מותר לצאת לשם בשבת שהוא קודש?

ד. תשובה: המקום של בי"ע מתחלק אף הוא לאצילות ובי"ע המקום שמחזה דיצירה ולמעלה הוא מקום אצילות דבי"ע, ולמטה מחזה דיצירה הוא בי"ע דבי"ע.

ה. מקום זה של חזה דבי"ע שהוא גם חזה דיצירה נקרא סיום הכלים להבדיל מסיום האורות שהוא במקום הפרסא, ולכן מצד הארת הכלים עדיין יש שמה קדושה וזה מה שמאפשר לאור של תולדה מאצילות להתפשט שמה ולכן יש שמה קדושה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא