לרפואת שושנה בת אסנת

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 12 | א'תתצק"ט-תתק"י

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 12 | א'תתצק"ט-תתק"י

סיכום בנקודות שיעור 12

א. למדנו שעולם הבריאה מקבל את הארתו מבינה דאצילות שבשניהם יש מסך דהרחקה. ב. נשאלת שאלה כיצד בינה שהיא עלי עלי עליון של בריאה נותנת לבריאה והרי זה מנוגד לחוק שכל תחתון מקבל מהעליון שלו. ג. מדגיש בעל הסולם את זה שהאר"י כתב שבינה נותנת מהלבוש החיצון ומסביר שהלבוש החיצון נקרא מלכות שעולה לבינה. ד. אגב כך נאמר שז"א שעולה לבינה הוא הלבוש הפנימי על בינה ועל כן נקראת המלכות שעולה לבינה שמלבישה על הז"א שמלביש על הבינה ללבוש חיצון. ה. אם מלכות היתה צריכה לתת ממקומה בקביעות דעולם האצילות היא רק בחינת נקודה וכיצד תיתן מסך דהרחקה שזה לא טבעה במקום זה וגם אין לה ג"ר דחסדים וגם שהיא נקודה כמו בעיבור ואינה יכולה לתת לתחתון, על כן חייבת להיות בעליה כדי לתת. ו. כפי שלמדנו שבינה נותנת לבוש חיצון לבריאה באותו אופן ז"א שהוא עלי עלי עליון ליצירה נותן מלבוש החיצון שלו שנקרא בריאה ליצירה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא