לרפואת שושנה בת אסנת

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 9 | א'תתצק"ג-תתק"ד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 9 | א'תתצק"ג-תתק"ד

סיכום בנקודות שיעור 9

1. כל העולמות אבי"ע והקליפות הם המקומות שמאפשרים לנו לתקן היות והם מגלים לנו את הקלקול.

2. עולם אצילות והנשמות שיש בבי"ע תפקידם לתקן את הקלקול וכל אחד לפי מדרגתו.

3. רק זיווג בין זכר ונקבה יכול לתקן את הקלקול היות והוא מהווה את התיקון של הזכר והנקבה.

4. לצורך זיווג זכר ונקבה צריך זכר לינוק מעולמות עליונים בדרך הישר בדרכי הנשמה ואילו הנקבה צריכה להסכים להתמסר לצד הזכר ולהיות מובלת על ידו כי רק דרכו היא יכולה להתחבר חזרה לבורא או לכלל.

5. צד הזכר נקרא צד המ"ה וצד הנקבה נקראית צד הב"ן.

6. פרצופי הזכר נקראים מ"ה על שם שהם למטה מטבור דא"ק כל פרצוף ביחס לעליונים מהם.

7. על מה שכתוב שבעתיק אין שמאל הכווה היא שבגמר תיקון הדין לא יורגש כדבר רע לאחר שיהיה מתוקן.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא