לרפואת שושנה בת אסנת

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 7 | א'תתצט-תתק

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 7 | א'תתצט-תתק

סיכום בנקודות שיעור 7

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא