לרפואת שושנה בת אסנת

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 6 | א'תתצז-תתצח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 6 | א'תתצז-תתצח

סיכום בנקודות שיעור 6

א. למדנו בשיעור הקודם על השינויים שיש באח"פ שירדו למטה מפרסא בין הבחן הא' להבחן הב' של צמצום ב'. ב. השינוי הראשון שאח"פ נפלו לעיגולים שסבבו סביב הנקודה דעולם הזה היות ורק הם היו קימיים בפועל היות וצמצום ב' עוד לא היה בפועל כאשר נעשה זיווג על עולם הנקודים בהבחן הב' נוצרו עיגולים של צמצום ב' והאח"פ עלו והסתדרו סביב נקודה דעולם הבא בתוך העיגולים של צמצום ב'. ג. השינוי השני באלו האח"פ הוא הסדר שבהם שבהבחן הא' עשיה היה יותר גבוה היות והסתדר על פי העיגולים שעשיה שהוא גרוע היה קרוב יותר למרכז. לעומת זאת בהבחן הב' היות ויש כבר קו, בריאה היה יותר גבוה כי הסתדר על פי הקו שהזך הוא יותר עליון. ד. בשיעור זה למדנו על חמש הבחנות שיש בהתקנת העולמות לצורך התיקון של ז"ת דנקודים שנשברו. ה. בחינה א: כלים דפנים דזת דנקודים שמהם נברר עולם האצילות ( זו"נ דאצילות) בחינה ב': אוזן מתוך האח"פ שהם בחינת ז"ת דבינה שמהם הוברר עולם הבריאה שהוא עולם זך שהפרסא משפיעה עליו על הרצון לקבל שהוא על ההכרח שלא מחמת עצמו כפי תכונת ז"ת דבינה. בחינה ג': חותם מתוך האח"פ שהם בחינת ז"א שמהם נברר עולם היצירה שהוא פחות זך מז"ת דבינה היות והרצון לקבל שבו הוא אומנם על ההכרח אבל מחמת עצמו. ולכן נמוך מעולם הבריאה. ו. את הבחנה ד' וה' נלמד בע"ה בשיעור הבא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא