לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קפג-קפד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 64 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'

הסתכלות פנימית פרק ט"ו -עמ' קפ"ג-קפ"ד – כ"ב אלול תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. העולמות מתחלקים עפ"י קוצו של י' והוי"ה באופן הבא: עולם א"ק – כנגד כתר, אצילות כנגד חכמה, בריאה כנגד בינה, יצירה כנגד ז"א ועשיה כנגד מלכות. 2. בכל חלוקה יש מיעוט שמתווסף על התחתון שאין אותו בעליון ואלו בח' המיעוטים: עולם א"ק יצא מא"ס היות ויש עליו מיעוט של צ"א שאין בא"ס, עולמות אצילות התמעט בצ"ב שאין בעולם א"ק, שהוא לא יכול לקבל בע"מ להשפיע אלא רק להשפיע בע"מ להשפיע. עולמות בי"ע התמעטו בהיותם למטה מפרסא שאינם יכולים לקבל את אור החכמה אלא רק אור של תולדה. בי"ע התחלקו זה מזה לפי מקור ההארה של כ"א מהם שהם בהתאמה הפרצופים ישסו"ת, ז"א ומלכות לבי"ע. 3. כפי שמתחלקים העולמות כך יש חלוקה בכל עולם לעולמות מפאת חוק ההיתכללות. 4. עולם אצילות מתחלק באופן הבא: שא"א שהוא ראש וכלל דאצילות הוא כנגד הכתר, או"א שהוא מפה עד החזה הוא תחת צ"ב אבל למעלה מפרסא דא"א, פרצוף ישסו"ת המלביש על א"א דאצילות הוא למטה מפרסה והוא כנגד עולם בריאה, ז"א ומלכות כנגד יצירה ועשיה. 5. כפי שמתחלק עולם אצילות לפרצופי משנה, כך כל עולם ועולם מתחלק לפרצופי משנה וזה מין הי"ב של ע"ס 6. מין הי"ג של ע"ס הוא שכל פרצוף מהעולמות מתחלק אף הוא לע"ס כנגד הוי"ה 7. בשמחה והודיה נסיים עם עוד אות אחת את חלק ג בסעודה כדי להצמיד תענוג לקדושה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא