לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קפב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 63 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'

הסתכלות פנימית פרק י"ד עמ' קפ"ב- קפ"ג – כ' אלול תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. החלוקה של העולמות על פי סדר של יקו"ק הוא המין הי"א של עשר הספירות מתוך הי"ג מינים שלמדנו בפרק א'. 2. העולמות מחולקים זה מזה על פי כוחות העיכוב או הצמצומים שנוצרו בעולמות. על פי החלוקה הבאה: 3. בעולם א"ק ובכל העולמות שולט צמצום א'. 4. בעולם אצילות שולט צמצום ב' ובזה הוא נבדל מעולם א"ק. 5. בעולמות בי"ע שולטת הפרסה, שאינה מאפשרת למעבר של אור חכמה, שהוא אור של מטרת הבריאה, שפרסה זו לא שולטת באצילות. 6. עולמות בי"ע מחולקים זה מזה על פי סוג ההשפעה שהם מקבלים מעולם אצילות. כאשר:  בריאה מקבלת מפרצוף הבינה דאצילות, הנקרא ישסו"ת (ראשי תיבות ישראל סבא ותבונה).  עולם היצירה מקבל מז"א דאצילות את מדרגת הרוח  עולם העשיה מקבל ממלכות דאצילות את מדרגת הנפש 7. העולמות מחולקים גם על פי המסכים שיש בכל אחד מהעולמות כשהמסך של א"ק הוא בעוביות של בחינה ד', של אצילות ג', בריאה ב', יצירה א' ועשיה שורש.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא