להצלחת תמר בת קרן

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 66 | א'תתיז-תתיח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 66 | א'תתיז-תתיח

1. פורים מהווה נס של היכולת לגלות את הנקבה בגדלותה יחד עם הארת מרדכי שהיא חסדים מכוסים שלכאורה הם סותרים זה את זה. 2. כאשר אסתר משתוקקת אז מתגלה המן שהוא הכנגד של אסתר רק שמגיע עם קליפה גדולה ולכאורה העיר שושן נבוכה היות ומרדכי מתנגד להשתוקקות הגדולה של המן ורק מי שמקבל את מרדכי יוכל לזכות באסתר במקום המן. 3. הכוח של מרדכי הוא בחסדים מכוסים בשליטה גדולה והיכולת לרכב על הסוס מטעם רצון המלך. 4. קריאת המגילה היא לגלות את מה שהגוף רוצה לשכוח שהוא מרדכי שהמן מנסה להשכיח את מרדכי כדי שאסתר לא תשתלט עליו ולכן המגילה נקראת מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי. 5. לעתיד לבוא כל המועדים יתבטלו חוץ ממגילת אסתר יתבטלו הכוונה היא שהם יהיו בבחינת קטן המתבטל בפני גדול ובעצם רוצה לומר שפורים מצד ההארה הוא יותר גדול מהמועדים האחרים וכולם בטלים אליו, דהיינו קטנים ממנו.

שאלות חזרה

מסך מלא