לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קפא

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 62 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'

הסתכלות פנימית פרק י"ג עמ' ק"פ י"ט אלול תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בפרק י"ג אנו מרחיבים את הידיעה ביציאת הפרצופים גל' ע"ב ס"ג מ"ה וב"ן זה למטה מזה. 2. כל פרצוף יוצא מחומר הגלם של הטבור של הפרצוף הקודם לו, דהיינו, מגוף שהוא מקום החוויה של הפרצוף הקודם. 3. בשונה מהפרצופים שבכל עולם שהם זה למטה מזה, פרצופי הנקודות הם זה למעלה מזה. 4. פרצופי הנקודות מדובר בעיבוד החוויה וידיעת הסיבות הגורמות לאותה חוויה. לעומת יציאת הפרצופים זה מזה – זה המעבר מחוויה לחוויה הבאה. 5. כאשר הטבור עולה לראש הוא מעלה חוויה של מה שקרה בגוף. ולכן הפרצוף הבא לא יכול לצאת יותר מאשר מקום הגוף של העליון שלו ועל כן כל פרצוף יוצא מתחת לראש של העליון שלו. 6. סדר הפרצופים הוא כזה שהראשים תמיד מגולים וכל פרצוף מלביש על הפרצוף הקודם כך שראשו מתחיל במקום החזה של עליונו ועלה ממטה למעלה עד הפה של העליון שלו. ❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא