לרפואת שושנה בת אסנת

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 55 | א'תשצה-תשצו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 55 | א'תשצה-תשצו

סיכום בנקודות שיעור 55

א. בשיעור זה אנו לומדים על העובדה שאסור לקבל ג"ר דחכמה בפנימיות הפרצוף אלא רק ו"ק דחכמה.

ב. את ההסבר בשיעור זה מפרש לנו בעל הסולם מצד המקומות שאליהם יכול לעלות זא בעת עליית עולמות, למשל בשבת.

ג. העליות של זא חשובות כי הוא זה שמתקן את זת דנקודים שנשברו וכדי לתקנם צריך לתת להם מוחין.

ד. היות וזא עולה במקרה הגבוה ביותר אחרי שלוש עליות לראש דאריך במנחה דשבת, לכן רק הארה ממקום זה שמקביל לעולם הנקודים יכול לתת להם.

ה. המקום של ראש דאא דאצילות הוא במקום ראש ישסות דנקודים שהוא מקום חגת דנקודים. ולכן לא יכול לתקן את ראש דאוא שיקבלו חזרה את הגר שלהם. אם כך יוצא שלא יהיה לנו גר דחכמה שהם נקראים גר דאוא בעולם האצילות. אלא רק מוחין דחכמה שבאים מישסות שהם נקראים וק דחכמה או לב נתיבות החכמה.

ו. 12 פרצופי אצילות נתחלקים לשלוש זוגות שכל זוג מתחלק למחזה ולמעלה ולחזה ולמטה. בזוג הראשון נמצאים עתיק ונוקבא מחזה ולמעלה, ואא ומחזה ולמטה. בזוג השני אוא מחזה ולמעלה וישראל סבא ותבונה מחזה ולמטה בזוג השלישי זונ הגדולים למעלה מחזה וזונ הקטנים למטה מחזה.

ז. כל הזוגות שלמעלה מחזה מתוקנים בחסדים מכוסים וכל הפרצופים שלמטה מחזה ניתן לקבל בהם חכמה בעת עלייה והיות והתכונה שלהם למטה מחזה ובתכונתם מקבלים לכן יקבלו רק וק דחכמה ולא גר. שבא גר למדרגה הפרצופים שלמעלה מחזה עוצרים את החכמה ומקבלים חסדים מכוסים בבחינת מנעולא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא