לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קעט

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות שיעור 61 - תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג'

הסתכלות פנימית פרק יא עמ' קע"ט – י"ח אלול תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. כפי שיצא פרצוף ע"ב מגלגלתא על ידי ביטוש הזדככות הכרת העביות ויציאת פרצוף, על פי אותו הסדר יצא פרצוף ס"ג מפרצוף ע"ב.

2. הביטוש שהיה בפרצוף ע"ב גרם להזדככות בחינה ג' והאינפורמציה שעלתה לראש ע"ב שאפשר לעשות זיווג על בחי"ב ועל ג' אי אפשר. וזו הסיבה שיצא זיווג בעביות של בחינה ב

3. בפרק י"ב למדנו שגם ס"ג הזדכך ואחריו יצאו פרצופים מ"ה וב"ן שכנגדם יש את עולם הנקודים ועולם אצילות שיצאו על א' ושרש

4. קיימת קושיה כיצד אפשר להוציא פרצוף על בחי"א שהיא עביות קלושה וכל שכן על שרש שהוא חסר עביות והתשובה לכך היא שהם התערבו שוב עם בחי"ד של גלגלתא וזה נתן להם את האפשרות לצאת כפרצופין ועולמות

5. בפרקים אלו למדנו כיצד מתהווים חמישה פרצופים בעולם א"ק כדי לבאר לנו את מין הי"ב של עשר הספירות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא