לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קעח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות שיעור 60 - תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג'

הסתכלות פנימית פרק י' עמ' קע"ח – י"ז אלול תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. ההתקדמות הראויה מצד העולמות היא התקדמות מטרתית, דהיינו – מסמנים מטרה והולכים אליה 2. הסתלקות האור, ויתור על מקום הנוחות נועד לייצר מקום לעבודה כדי להמשיך להגיע למטרה של אהבת השם 3. הביטוש, הכאת האו"מ בטבור נועדה להמשיך את העבודה היות וגל' קיבל רק חלק מהאור, היינו הצליח להכין רק חלק מהכלים ונשארה עוד עבודה. 4. הביטוש גרם להזדככות הטבור, ולכן הטבור עולה לראש. 5. כשהטבור עולה לראש הוא מעלה אינפורמציה, זו כלולה משניים: הא' אי אפשר יותר לקבל בע"מ להשפיע על בחי"ד. ב' על בחי"ג כן אפשר לקבל. 6. לאחר שעלה הטבור לפה דראש (שהוא המאציל שלו) נעשה זיווג בראש על בחי"ג ויוצא פרצוף פנימי שנק' ע"ב הפנימי 7. כאשר נעשה הזיווג בע"ב הפנימי מתגלה שהמסך שנמצא שם בא מגוף ולכן מתגלה שאין השוואת צורה ולכן יותר למקום שמנו הוא בא דהיינו למקום החזה דגל' 8. לאחר שירד למקום החזה, היות והיה בראש יודע לעשות זיווג דהכאה ועל כן עושה זיווג דהכאה בראש ומתפשט לגוף הפרצוף הזה נק' עב החיצון ובקיצור יקרא עב 9. בתהליך זה למדנו כיצד פרצוף נולד מפרצוף וזאת כדי להמשיך את עבודת הקודש להגיע ליתר דבקות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא