לרפואת שושנה בת אסנת

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 47 | א'תשעט-תשפ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 47 | א'תשעט-תשפ

סיכום בנקודות שיעור 47

א. למדנו בשיעור הקודם שבגדלות יש ב' מיני מנצפך הא' מאמא כדי לדעת שצריך להשתמש וב' מזא כדי לדעת למה להשתוקק.

ב. היום למדו שהסדר כדי להגיע לאהבה שנקראת רחל שזה גילוי הלב בסוד גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך לא יכול להתקיים אלא אם כן יש את תורת הנסתר.

ג. תורת הנסתר היא בניית האמונה שהיא הכלי לאהבה והיא ההכנה לטובתה.

ד. את האמונה קונים על ידי תורת הנסתר ולא על ידי התורה המגולה ורק לאחר שקונים את האמונה מתורת הנסתר שזה צד המוחין אז אפשר לבוא לבחינת הלב שהיא התורה מהגולה, שהוא בחינת משה הקודם יהושוע.

ה. הלימוד בלילה הוא כנגד תורת הנסתר שהיות והשכינה עולה לקבל את ההארה יכולים לעלות גם נשמות הצדיקים שהם בניה.

ו. בנשמות הצדיקים יש שני סוגים אלו שלאחר גיל י"ג (לא גשמיות) שעולים עד בחינת אצילות, ויש אלו שלפני י"ג שהם שייכים למקום המגולה שצריכים לקבל מממקום בי"ע אבל עם קשר למקום הנסתר.

ז. בתפילה ביום מקבלים את הגילוי בזכות האמונה שהשגנו בלילה וזו הדרך הראויה והנכונה שהיא ללמוד בלילה את תורת הנסתר וביום ללמוד את התורה המגולה אגב תורת הנסתר.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא