לרפואת אברהם אליהו בן מזל ואפרים

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 45 | א'תשעה-תשעו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 45 | א'תשעה-תשעו

סיכום בנקודות שיעור 45

א. בשיעור הקודם למדנו שלא די לבנות את הנקבה רק שתהיה לה השתוקקות הנקרא חיבוק השמאל, אלא שצריך גם לחבקה בימין דהיינו לתת לה הגיון אמוני שנובע מחסדים שהוא חומר הגלם לאמונה כפי שנעשה בסוכות.

ב. יש להבדיל בין חסדים שניתנים בחיבוק הימין לחסד הנקרא לובן דאבא שניתן בזיווג לצורך הולדה.

ג. כאשר ז"א עולה להיכל אבא ואמא נגרם בו שינוי ממה שהיה במדרגות הקודמות, השינוי הוא שהוא אינו מקבל את האור מקיף שהסתלק מהמדרגה שלו למרות שכך קורה במקומות אחרים.

ד. האור מקיף של ז"א בנוי מחכמה בינה ודעת כאשר הדעת מחולקת לחסדים וגבורות, ז"א מקבל רק את צד הימין של המוחין שהם חכמה וחסדים של הדעת, בינה וצד השמאל של הדעת דהיינו הגבורות הוא אינו מקבל כאור מקיף.

ה. זה נגרם בשל התחלפות המוחין באוא שאבא מקבל את כל צד הימין שהוא צד המ"ה ואמא מקבלת את כל צד השמאל שהוא צד הב"ן.

ו. היות ושזא והנוקבא שבגופו עולים להיכל אוא והם מתפצלים כך שזא מקבל מאבא והנוקבא מקבל מאמא והיות והתחלפו המוחין לכן זא מקבל רק את הימין שהמוחין כמקיפים ולא את השמאל

ז. המשמעות מתהליך זה הוא שהתפקיד שזא שהיה גם זכר וגם נקבה בתוכו מתפצל לשני תפקידים כאשר הוא מקבל את תפקיד הזכר והיא מקבלת את תפקיד הנקבה שהוא ההשתוקקות.

ח. זהו השורש של מה שכתוב שבתחילה הזכר והנקבה היו נשמה אחת וכשירדו לעולם התחתון ירדו כשתי נשמות שעתה צריכים להתחבר. מה שיחבר אותם זה הצורך להגיע לאהבה או האידיאל להגיע לאהבה, או בדרך תורה או בדרך יסורים.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא