לרפואת מזל בת מסעודה

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 44 | א'תשעג-תשעד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 44 | א'תשעג-תשעד

סיכום בנקודות שיעור 43

1. בשיעור הקודם למדנו שלא די בשביל לבנות את הנקבה בחיבוק השמאל שהוא נקרא בינות וגבורות אלא צריך לתת גם את חיבוק הימין כדי לבנות לה השתוקקות של קדושה. דהיינו שתהיה בה אמונה. 2. חיבוק זה עדיין לבניין הנקבה והאו אינו זווג לצורך הולדת בנים מצד הזמן של חיבוק הימין נעשה בסוכות . 3. כדי לבנות אמונה צריך חומר גלם, שהוא חסדים כדי להדביק את החסדים לכדי צורה של אמונה צריך את האידיאה ושניהם יחד בונים אמונה. 4. בשיעור זה מבדיל בין שתי סוגי ביאות. ביאה ראשונה היא להשלמת כלים שאף שיש בה נתינת חסדים הוא לבניין פרצופה דהיינו הצל"ם שבה האמונה שבה. ביאה שנייה – נתינת ההזרעה בה שהוא גם חסד אולם הוא להולדת נשמות שממנו היא מתעברת. 5. יש לזכור שהנשמות שמולידה הנקבה או הלב הם לא שלה אלא היא רק שליחה. נשמות אלו שייכות לכלל שממנו היא נובעת. 6. נשמ"צ מצד עבודה הן תענוגות של אמת שצריך להקדיש אותן לטובת הכלל- הבורא ולא לעצמנו

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא