לעילוי נשמת מקס בן מטילדה

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 43 | א'תשעא-תשעב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 43 | א'תשעא-תשעב

סיכום בנקודות שיעור 43

א. בשיעור הקודם למדנו שתי נקודות עיקריות. האחת - שהנוקבא מקבלת רק מצד המלכות הן מצד האחור והן מצד הפנים שזה נקרא גימטריה או חשבון. לעומת ט' ראשונות שלא מקבלת שזה רק מספר, אותיות. נקודה שניה: למדנו שרחל בגדלות יורשת גם את החזה מלמעלה שלה שלא בא לידי ביטוי כאשר במקום זה נמצאת גם לאה ולכן נקרא שיורשת את לאה בגדלות כי בחינת לאה הופכת להיות טפלה לבחינת רחל שהיראה טפלה לבחינת אהבה על אף שצריך אותה.

ב. בשיעור זה למדנו שיש הבדל מצד מה שמקבלת הנקבה בנסירה לצורך השלמת כלים הנקרא אחור לעומת מה שמקבלת מצד הפנים שהוא נקרא גם חיבוק הימין.

ג. מצד האחור עלו להיכל אוא כאשר אבא כולו מה ואמא כולה בן ובהתאם לכך המלכות קיבלה רק את צד הבן מאמא וזה נקרא בינות וגבורות לצורך השלמת כלים.

ד. לצד הפנים מלכות צריכה לקבל גם את צד המ"ה מזא שנקרא חיבוק הימין ולא רק את צד הבן.

ה. צד המ"ה שמלכות צריכה לקבל נקרא הגיון אמוני וללא זה לא תוכל לבוא לזיווג בשמיני חג עצרת להולדת בנים.

ו. מצד עבודה יש לומר שלא די שיהיה לאדם לב משתוקק אלא צריך לב מבין דהיינו שמוליד הבנות ואותן אי אפשר להוליד בלי הגיון של תורה שהוא נקרא חיבוק הימין והוא הצלם שמקבלים בסוכות. ללא צלם זה נולדות רק תשוקות ותענוגות מצד הגוף ללא תורה ללא קשר לבורא ועל כן הם מביאים לריקנות ומזינים את הקליפות. מכאן יש לראות שצריך ללמד את האישה בגדלותה כדי שתוליד הבנות בדרך תורה גם תורה שנקראת ימין.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא