לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קעז-קעח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות שיעור 59 - תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג'

הסתכלות פנימית עמודים קע"ז – קע"ח . ט"ז אלול, ה'תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני 1. לאחר שיצא פרצוף גלגלתא שמבטא את הבחירה ביתר דבקות נעשה תהליך הנקרא ביטוש 2. בגלגלתא ניתן היה לקבל רק חלק מהאור מכיוון שלא הצליח ליצר כלים על כל ההשתוקקות שלו, מכיון שכוח הנברא שבחר ביתר דבקות קטן מכוח הבורא שברא את ההשתוקקות. 3. האור מקיף (או"מ) שמבטא את הרצון להתקדמות תמידית מכה בטבור כדי שלא יפריע לו להיכנס למדרגה. בטישה זו מחלישה את כוח העיכוב שבטבור ולכן מקבלת המדרגה החלטה להסתלק מהמציאות הזאת של גל'. 4. היות ואין מקצת נוהג ברוחני לכן הטבור מזדכך עד שמגיע למקורו, דהיינו לפה דראש. 5. כאשר המסך מזדכך, דהיינו עולה לפה, הוא מעלה אינפורמציה דהיינו רשימות שעל ד' הוא לא יכול, אבל הוא כן יכול על ג' 6. כאשר מגיע לראש הזיווג הנעשה בראש על הבחינה הג' נקרא ע"ב הפנימי שממנו נולד פרצוף חדש הנקרא ע"ב החיצוני 7. ע"ב החיצון, היות והוא שונה בצורתו מגל', היות ויצא על בחי"ג והיות ושינוי צורה הוא מייצר מרחק ברוחני, לכן נמצא פרצוף ע"ב החיצון לפרצוף נבדל בפני עצמו.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא