לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 39 | א'תשסג-תשסד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 39 | א'תשסג-תשסד

סיכום בנקודות שיעור 39

א. למדנו בשיעור הקודם על ג' מצבים של ב' המאורות הגדולים. הראשון של נוקבא הגדולה בראש השנה, השני בערב יום הכיפורים השלמת כלים דנוקבא הקטנה, מצב שלישי ביום הכיפורים בנעילה שזה מצד המשכת האורות ואי קבלתן, שזה צד פנים.

ב. בשיעור זה למדנו את הנושא הנקרא התחלפות המוחין בו ראינו את הנושא המרכזי ועוד ב' בחינות פרטיות בתוכו.

ג. העניין המרכזי שלמדנו הוא כדלהלן: כאשר ז"א ונוקבא עולים לאו"א כדי לקבל אור להשלמת כלים אז נוצרת בעיה שאבא יש לו צד של זכר ונקבה וגם לאמא יש צד זכר ונקבה אולם ז"א עולה כולו זכר והנקבה כולה נקבה אז כיצד יקבלו למעלה.

ד. את האתגר הזה אנו פוטרים על ידי כך שאבא לוקח את כל צד הזכר גם את של אמא וגם את שלו, ואמא לוקחת את כל צד הנקבה גם שלה וגם את של אבא ואז יכולים הז"א לקבל מאבא את צד הזכר והנקבה מאמא את צד הנקבה.

ה. בחינת הפרטית הראשונה שלמדנו היא שמות שונים לאותו עניין שלצד הזכר קרא גם בשמות צד המ"ה או חכמה וחסד או ימין. ולצד הנקבה קרא צד הב"ן או בינות וגבורות או צד השמאל.

ו. בחינה פרטית שניה שלמדנו היא הקושיא מדוע צריך התחלפות המוחין של אבא ואמא במקומם שהרי במוחין המדוברים הם עלו לא"א לקבל מוחין אלו וכשקיבלו היתה כבר התחלפות המוחין, תשובה: היות וכשירודים למקומם שזה מקום התלבשות האורות ולא מקום יציאת האורות אין שם את ההתחלפות ולכן צריכים גם במקומם הקבוע שתהיה התחלפות האורות לצורך הזו"נ.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא