לרפואת אפרים בן מסעודה

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 38 | א'תשסא-תשסב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 38 | א'תשסא-תשסב

סיכום בנקודות שיעור 38

1. לאחר שהנקבה קיבלה השלמת כלים מאמא דרך הז"א בעשי"ת נהייתה גדולה כמו הז"א.

2. כדי שהמלכות תוכל לקבל השלמת כלים דהיינו את המנצפ"ך דאמא אז או"א הם המביאים אותה אל ז"א דהיינו מעלים את ההוד לנצח כך ששניהם יכולים לקבל מת"ת והוא הנקרא ב' המאורות הגדולים לצורך השלמת כלים.

3. לאחר שקיבלה השלמת כלים אז היא כבר גדולה כמוהו וזה בערב יום הכיפורים. האם יכולה לבוא ולקבל את האורות ביוה"כ?

4. התשובה היא שלא! מכיוון שיש לה השתוקקות דהיינו השלמת כלים אבל אין לה הגיון אמוני, שהוא הנקרא צל"ם. ועד שלא תקבל הגיון זה לא תוכל לקבל את האורות.

5. כדי לקנות הגיון זה עשתה פעולה ביום הכיפורים הולכת ועולה עד זמן הנעילה שבהם מושכת אורות אבל לא מקבלת אותם אלא דוחה אותה כמו צמצום ומקבלת מכך כוחות פוטנציאליים לייצר הגיון חדש. מסכים של השפעה כוחות של אמונה. ואת זה היא עושה בסוכות.

6. היות והיא מושכת את האורות האלה מאמא ע"כ גם מצב זה נקרא ב' המאורות הגדולים אולם בבחינת הפנים דהיינו קבלת אורות.

7. אנו רואים ג' מצבים של ב' המאורות הגדולים: הראשון – בערב ר"ה מצד נוק' הגדולה. השני- בערב יום הכיפורים מבחינת השלמת כלים.

השלישי – ביום הכיפורים ובעיקר בנעילה מצד האורות שהוא נקרא פנים.

ובכל אחד מג' אלו צריכה למעט את עצמה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא